قیمت گلبرگ خشک زعفران

قیمت خرید و فروش گلبرگ خشک زعفران با فرارسیدن فصل برداشت گل زعفران در استان خراسان جنوبی، عطر و بوی گل زعفران در مزارع کشاورزی می پیچد و گل های بنفش رنگ زعفران که سر از خاک بیرون آورده‌اند همچون...

یک مثقال زعفران چند گرم است؟

یک مثقال زعفران چند گرم استآیا میدانید یک مثقال زعفران چند گرم است؟ هر یک مثقال زعفران در اصل معادل ۴.۶۰۸ گرم زعفران است ولی رعایت کردن این مقدار کار چندان اسانی نیست زیرا نیاز به ترازویی...