تاثیر دما و رطوبت در نگهداری زعفران

تاثیر دما و رطوبت در نگهداری زعفران زعفران یکی از گیاهان معطر و بی نظیر ایرانیه که عمدتاً تو استان خراسان، شرق ایران کشت می شه. با این وجود ما قصد داریم تو این مقاله مهم ترین موارد و نکات رو درباره ی...