تفاوت بین زعفران اصلی و تقلبی

تفاوت بین انواع زعفران اصلی و تقلبی از دوران قدیم کشورهای ایران، اسپانیا، هند و یونان در کشت زعفران پیش‌قدم بوده‌اند و تا به امروز نیز توانسته‌اند تجارت جهانی این ماده خوراکی ارزشمند را حفظ کنند....