چرا بهتر است زعفران رشته کامل را مصرف کنیم؟

زعفران دسته دختر پیچ یا زعفران رشته کامل بسیاری از مردم هنگام خرید زعفران گمان می‌کنند که زعفران فقط همان رشته‌های کوتاه و قرمزرنگی است که در بازار موجود است؛ اما این‌طور نیست! زعفران انواع...