قیمت گلبرگ خشک زعفران

قیمت خرید و فروش گلبرگ خشک زعفران با فرارسیدن فصل برداشت گل زعفران در استان خراسان جنوبی، عطر و بوی گل زعفران در مزارع کشاورزی می پیچد و گل های بنفش رنگ زعفران که سر از خاک بیرون آورده‌اند همچون...